jdmetallic.co.ltd@gmail.com , jirayu.korpoem@gmail.com 096-516-5966 (จิรายุ) , 085-954-9519 (เดชานนท์)

ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานโลหะ

ผลิตชิ้นงานโลหะด้วยการปั๊มขึ้นรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์โลหะผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานโลหะ

ออกแบบชิ้นงาน

เราใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการออกแบบชิ้นงาน ทั้งใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ ออกแบบชิ้นงานโลหะ รวมถึงใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ประเมินราคาชิ้นงาน

หากคุณมีชิ้นงาน หรือแบบของชิ้นงาน แต่ไม่ทราบว่าควรตีราคาชิ้นงานเท่าไหร่ เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งราคาชิ้นงานให้กับท่านฟรี

ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

หากท่านต้องการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก และชิ้นงานของท่านเป็นโลหะแข็ง ทางเรามีบริการผลิตแม่พิมพ์ให้กับท่าน ซึ่งแม่พิมพ์เหล่านี้จะใช้กับเครื่องปั๊มโลหะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

จัดหาวัตถุดิบการผลิต

หากท่านต้องการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก และชิ้นงานของท่านเป็นโลหะแข็ง ทางเรามีบริการผลิตแม่พิมพ์ให้กับท่าน ซึ่งแม่พิมพ์เหล่านี้จะใช้กับเครื่องปั๊มโลหะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ผลิตชิ้นงานโลหะ

เราทำการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้เครื่องปั๊มโลหะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Original Prusa i3 MK3S

ผลงานของเรา

เราผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานโลหะ รวมถึงชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยเครื่อง 3D printer มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ซึ่งผลงานของเรามีทั้งผลงานที่ทางลูกค้าสั่งผลิตรวมถึงผลงานที่เป็นของบริษัทของเราเอง