jdmetallic.co.ltd@gmail.com , jirayu.korpoem@gmail.com 096-516-5966 (จิรายุ) , 085-954-9519 (เดชานนท์)

ให้ทุกจินตนาการ
เป็นความจริง

เกี่ยวกับเรา ผลงานของเรา
ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานโลหะ

ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานโลหะ

ผลิตชิ้นงานโลหะด้วยกระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะหรือที่เรียกว่า (Metal Forming Process) จากเครื่องปั๊มโลหะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยใช้แม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะ เช่น Die หรือ Forming Tool ซึ่งมีขั้นตอนการสั่งงานและการผลิต ดังนี้ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่อง 3D Printer (Original Prusa i3 MK3S) ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการสั่งงานและการผลิต ดังนี้

ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง 3D Printer (Original Prusa i3 MK3S)

บริการของเรา

หากคุณมีความต้องการผลิตชิ้นงาน ที่มีโลหะและวัสดุอื่นๆเป็นส่วนประกอบ เรามีบริการที่จะสร้างชิ้นงานขึ้นมาด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี

ประเมินราคาชิ้นงาน (ฟรี)

หากคุณมีชิ้นงาน หรือแบบของชิ้นงาน แต่ไม่ทราบว่าควรตีราคาชิ้นงานเท่าไหร่ เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งราคาชิ้นงานให้กับท่านฟรี

ออกแบบชิ้นงาน

เรามีบริการออกแบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า ด้วยโปรแกรมการออกแบบที่ทันสมัย และสามารถนำแบบที่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตได้ทันที

ผลิตแม่พิมพ์

หากท่านต้องการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก และชิ้นงานของท่านเป็นโลหะแข็ง ทางเรามีบริการผลิตแม่พิมพ์ให้กับท่าน ซึ่งแม่พิมพ์เหล่านี้จะใช้กับเครื่องปั๊มโลหะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ผลิตชิ้นงาน

เราทำการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้เครื่องปั๊มโลหะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่น Original Prusa i3 MK3S

ผลงานของเรา

เราผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานโลหะ รวมถึงชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยเครื่อง 3D printer มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ซึ่งผลงานของเรามีทั้งผลงานที่ทางลูกค้าสั่งผลิตรวมถึงผลงานที่เป็นของบริษัทของเราเอง

เริ่มธุรกิจกับเรา

เริ่มต้นทำธุรกิจกับเราวันนี้